Tudományos munkák


Tudományos cikkek:

Subsite mapping of the binding region of a-amylases with a computer program (Gyöngyi Gyémánt, György Hovánszki and Lili Kandra)
Eur. J. Biochem. 269, 51575162 (2002) FEBS2002
0,3 MB
Action pattern and subsite mapping of Bacillus licheniformis K-amylase (BLA) with modifed maltooligosaccharide substrates (Lili Kandra; Gyöngyi Gyémánt, Judit Remenyik, György Hovánszki, András Lipták)
FEBS Letters 518 (2002) 79-82
0,2MB
A nyírlugosi szennyvízhálózat és szennyvíztelep fenol terhelésének vizsgálata. (Nagy Péter Tamás - Hovánszki György- Dominyák Csaba)
Hidrológiai Közlöny 2004/3
0,2 MB
Egy kármentesítésbõl származó utólagos környezetterhelés bemutatása (Hovánszki György)
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA Heves megyei rendezvénye, elõadás, III. B SZEKCIÓ - Mûszaki tudomány Környezettudomány
1,2 MB
A talaj N- szolgáltató képességének vizsgálata talajérleléses kísérletekkel a nyírlugosi tartamkísérletekben. (Nagy Péter Tamás, Hovánszki György)
Tessedik Sámuel Jubileumi Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Tudományos Napok
2002. Szarvas. Poszter szekció. Konferencia kiadvány 373-375.
 
Kistömegû üvegminták elemösszetételének meghatározása ETV-ICP/AES módszerrel (Hovánszki György, Braun Mihály, Posta József)
2001. Baja, 44. Magyar Spektrokémiai Vándorgyûlés, Elõadás szekció. Konferencia kiadvány 51-54.
0,2 MB

Diplomamunkák, szakdolgozatok:

Fenolszennyezés és az azt követõ kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból
2003, Debreceni Egyetem
1,2 MB
Talajminták látható szerkezetének vizsgálata és kiértékelése számítógépes program segítségével
2001, Debreceni Egyetem
1 MB
Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén
2001, Debreceni Egyetem
1 MB