Szolgáltatások


Környezetvédelmi Mérnöki tevékenység:

1. Szennyvizek kezelése, ártalmatlanítása
    - tisztítási technológia,
    - szennyvízelvezető rendszer tervezése,
    - szennyvíz-beruházások előkészítése, tervezése,
  Ipari szennyvizek
  Kommunális szennyvizek

2. Levegőtisztaság-védelem
  korszerű technológiák hasznosítása, tervezése és kivitelezése
  üvegházhatást okozó gázok csökkentése, energiahasznosítás

3. Hulladékok káros hatása elleni védelem
  hulladékgazdálkodási tervek készítése;
  koncepciók kidolgozása;
  hulladékudvarok tervezése és kialakítása;
  veszélyeshulladék-tároló tervezése, engedélyeztetése, kivitelezés;
  hulladékból másodnyersanyag-eloállítás .

4. Zaj és rezgés elleni védelem
  munkahelyi és környezeti zajterhelés meghatározása;
  zajcsökkentési terv készítése;
  javaslat, terv készítése zajvédő létesítményekre.

5. Kivitelezés
  Környezeti károk felszámolása
- szennyezett területek diagnosztikai feltárása;
    - muszaki beavatkozási terv készítése;
    - a szennyezett terület teljes körű rehabilitációja;
    - felszíni és felszín alatti vizek és talaj szénhidrogén-szennyezésének megszüntetése;
    - rekultivációs tervek készítése.

6. Környezetvédelmi beruházások előkészítése, lebonyolítása, muködőüzemek felülvizsgálata
  a beruházások előzetes és részletes hatásvizsgálata, környezetvédelmi engedélyeztetés;
  környezetvédelmi teljesítményértékelés;
  környezetvédelmi felülvizsgálat végzése;
  környezetvédelmi minősítés előkészítése;
  környezetvédelmi kockázatelemzés;
  környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés kidolgozása, elkészítése.

Kiemelten foglalkozunk:
  A hulladékgazdálkodással, technológiák megvalósításával
  A szennyvíz-elvezetéssel és -tisztítással
  A hátrahagyott környezetszennyezések felszámolásával

Kutatás-fejlesztési tevékenység:
a gyártástechnológiában felmerülő problémák megoldása
a Debreceni Egyetemmel együttműködve gazdaságosabb, környezetkímélőbb technológia kidolgozása

Termékgyártás és forgalmazás:
Ipari mosó- és tisztítószerek gyártása és forgalmazása